ผู้บังคับบัญชา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134

พ.ต.ท.อรรถพล     แพสอาด
ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134

 

ร.ต.อ.เลิศ   ศักดี
รองผู้บังคับกองร้อย (อก)
ร.ต.อ.เกษม ทองกันยา
รองผู้บังคับกองร้อย (ปป)

 

ร.ต.อ.พรศักดิ์   แดงพิมพ์
ผบ.มว.ร้อย ตชด.134
ร.ต.ท.ชุมพล   อรุณมาศ
ผบ.มว.ร้อย ตชด.134
ร.ต.ต.สถิตย์    จันโทศรี
ผบ.มว.ร้อย ตชด.134
 Border Patrol Police Company 134
Address  52 หมู่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี์ Tel. 0-3459-5116 
E-mail : bppc134@gmail.com     
ออกแบบและพัฒนาโดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อย ตชด.134