หน่วยงาน ตำรวจตระเวนชายแดน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์
ศูนยการ์เรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุญนาค
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134